Možete igrati protiv računala.
Pravila.
Ne možete vidjeti pet ratne brodove.
Ovdje je potrebno zaključiti lokaciju ratnih brodova.
Ako ste pronašli brod, možete napasti kontinuirano.
Kad ne možete pronaći brod, računalo počne napad.
Ako ste pronašli položaj svih bojni, možete dobiti konačnu pobjedu.
Postoji pet stadija.
Postupno računala postaje jači.
Svim sredstvima, pokušati osporiti.