Μπορείτε να παίξετε ενάντια στον υπολογιστή.
Κανόνες.
Δεν μπορείτε να δείτε τα πέντε θωρηκτά.
Εδώ είναι απαραίτητο να συναχθεί η θέση των πλοίων.
Αν βρήκατε ένα πλοίο, μπορείτε να επιτεθούν συνεχώς.
Όταν δεν μπορείτε να βρείτε το πλοίο, ο υπολογιστής άρχισε να επιτεθεί.
Αν βρείτε τη θέση όλων των πλοίων, μπορείτε να πάρετε μια τελική νίκη.
Υπάρχουν πέντε στάδια.
Υπολογιστών σταδιακά να γίνει ισχυρότερη.
Με όλα τα μέσα, δοκιμάστε να αμφισβητήσει.