אתה משחק נגד המחשב.
כללים.
אתה לא יכול לראות את חמש ספינות הקרב.
כאן יש צורך להסיק את המיקום של ספינות מלחמה.
אם יש לך למצוא את הספינה, אתה יכול לתקוף ברציפות.
כאשר אתה לא יכול למצוא את הספינה, המחשב מתחיל לתקוף.
אם אתה מוצא את המיקום של כל הקרב, אתה יכול להשיג נצחון סופי.
ישנם חמישה שלבים.
בהדרגה מחשב הופך לחזק יותר.
בכל האמצעים, לנסות לאתגר.