Du spelar mot datorn.
Regler.
Du kan inte se de fem slagskepp.
Här är det nödvändigt att sluta sig till placeringen av krigsfartyg.
Om du har hittat ett skepp, kan du attackera kontinuerligt.
När du inte kan hitta fartyget, börjar datorn till attack.
Om du hitta positionen av alla slagskepp, kan du få en slutlig seger.
Det finns fem steg.
Gradvis datorn blir starkare.
Med alla medel, försök att utmana.