คุณเล่นกับคอมพิวเตอร์
กฎระเบียบ
คุณไม่สามารถดูห้าเรือรบ
นี่มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะสรุปสถานที่ตั้งของเรือรบ
หากคุณได้พบเรือคุณสามารถโจมตีอย่างต่อเนื่อง
เมื่อคุณไม่สามารถหาเรือคอมพิวเตอร์เริ่มที่จะถูกโจมตี
หากคุณพบว่าตำแหน่งของเรือรบทั้งหมดที่คุณสามารถได้รับชัยชนะครั้งสุดท้าย
มีห้าขั้นตอนมี
คอมพิวเตอร์ค่อยๆกลายเป็นดี
โดยทั้งหมดพยายามที่จะท้าทาย