Bạn chơi với máy tính.
Quy tắc này.
Bạn không thể nhìn thấy năm thiết giáp hạm.
Ở đây nó là cần thiết để suy ra vị trí của tàu chiến.
Nếu bạn đã tìm thấy một con tàu, bạn có thể tấn công liên tục.
Khi bạn không thể tìm thấy con tàu, các máy tính bắt đầu tấn công.
Nếu bạn tìm thấy vị trí của tất cả các chiến hạm, bạn có thể có được một chiến thắng cuối cùng.
Có năm giai đoạn.
Dần dần máy tính trở nên mạnh mẽ hơn.
Bằng mọi cách, cố gắng để thách thức.